You are here
Home > Video > Biseda Shpirtërore > (Video) Biseda Shpirtërore – Programi 15

(Video) Biseda Shpirtërore – Programi 15

Tema: Kontriubuti i të rinjëve në shoqëri
Ligjërues: Hfz. Ekrem ef. Hasani
Moderator: Hfz. Omer ef. Dauti
Organizator: BFI – Myftinia Tetovë
Realizoi: Objective Studio
Emitoi: TV Koha

Artikuj të ngjajshëm

error: