You are here
Home > Video > Biseda Shpirtërore > (Video) Biseda Shpirtërore – Programi 05

(Video) Biseda Shpirtërore – Programi 05

Tema: Vlera e leximit të Kur’ani-t famëlart
Ligjërues: Abdurahman ef. Asllani
Moderator: Hfz. Omer ef. Dauti
Organizator: BFI – Myftinia Tetovë
Realizoi: Objective Studio
Emitoi: TV Koha

Ajeti i javës
Ata që lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe nga begatitë që ne u kemi dhënë japin fshehtazi e haptazi, ata shpresojnë në një fitim që kurrë nuk humbet. Që Ai (Allahu) do t’ju plotësojë shpërblimin e tyre, e edhe do t’ju shtojë nga mirësia e Tij, vërtetë Ai është Mëkatfalës dhe shumë Mirënjohës…
(Fatir 29-30)
Hadithi i javës
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, ka thënë:
Në atë shtëpi që lexohet Kurani jeta ka gjallëri, shtohet mirësia dhe prezantojnë melaqet dhe largohen shejtanët. Ndërsa në atë shtëpi që nuk lexohet Kurani vështirësohet jeta, pakësohet hajri, largohen melaqet dhe prezantojnë shejtanët…

Artikuj të ngjajshëm

error: