You are here
Home > Video > Biseda Shpirtërore > (Video) Biseda Shpirtërore – Programi 04

(Video) Biseda Shpirtërore – Programi 04

Tema: Muhammedi a.s.
Ligjërues: Husein ef. Rizai
Moderator: Hfz. Omer ef. Dauti
Organizator: BFI – Myftinia Tetovë
Realizoi: Objective Studio
Emitoi: TV Koha

Ajeti i javës
Kushdo që i bindet Allahut dhe të Dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu: Me profetët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët. Sa shokë të mirë janë ata. (en-Nisa, 69)

Hadithi i Javës
Nuk ka besuar ndonjëri prej jush (me besim të plotë) përderisa të mos jem unë më i dashur tek ai sesa prindi i tij, fëmija i tij dhe të gjithë njerëzit. (Shënon Buhariu dhe Muslimi).

Artikuj të ngjajshëm

error: