You are here
Home > Lajme > (Video) Biseda Shpirtërore – Programi 02

(Video) Biseda Shpirtërore – Programi 02

Tema: Vlera e Islamit
Ligjërues: Hfz. Omer ef. Dauti
Organizator: BFI – Myftinia Tetovë
Realizoi: Objective Studio
Emitoi: TV Koha

Ajeti i Javës

Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirbërësit
Përqëndro vetveten tënde sinqerisht në fenë, i larguar prej çdo të kote, (e ajo fé), feja e All-llahut në të cilën i krijoi njerëzit, s’ka ndryshim (mos ndryshoni) të asaj natyrshmërie të krijuar nga All-llahu, ajo është feja e drejtë por shumica e njerëzve nuk e dinë.
Rum:30

Hadithi i javës

Prej Ebu Hurejres r.a. transmetohet se Pejgamberi a.s. i ka thënë:
A ka kush i merr prej meje disa fjalë, (mësime) i zbaton dhe ua mëson të tjerëve?
Unë thashë: Unë o i Dërguar i All-llahut, (ai) më mori për dore, numëroi pesë dhe tha:
O Ebu Hurejre, ik nga të ndaluarat do të jesh personi që më së miri ke adhuruar All-llahun.
Kënaqu me atë që All-llahu ka caktuar për ty, do të jesh më i pasur ndër njerëzit.
Sillu mirë me fqiun, të jesh besimtar, duaje për njerëzit atë që donë për vete që të jesh i shpëtuar, mos qesh shumë se të qeshurit shumë ta mbyt zemrën.
Transmeton Tirmidhiu.

Artikuj të ngjajshëm

error: