You are here
Home > Lajme > Surja Fatiha

Surja Fatiha

1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botëve!
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
4. Sunduesit të Ditës së Gjykimit (përgjegjësisë-shpërblimit)!
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ty kërkojmë ndihmë!
6. Udhëzona (përforcona) në rrugën e drejtë!
7. Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre
që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!
|Surja Fatiha|
Surja Fatiha

Artikuj të ngjajshëm

error: