You are here
Home > Lajme > Editorial: Kur populli i Lutit organizon iftar

Editorial: Kur populli i Lutit organizon iftar

Kur Luti i tha popullit të vet: “Vërtet, ju bëni të tilla lapërdhi, që askush para jush nuk ka bërë në botë: bëni marrëdhënie me meshkuj, u zini pusi atyre dhe në tubimet tuaja bëni punët më të ndyra”, populli i tij nuk kishte tjetër përgjigje, përveç se tha: “Na e sill dënimin e Allahut, nëse thua të vërtetën”! (El Ankebut, 28-29)

Nuk ka popull në historinë e njerëzimit që e ngacmoi aq shumë mllefin e Allahut Fuqiplotë dhe që e përjetoi ndëshkimin fatal të Tij. Pra, bëhet fjalë për popullin e Lutit a.s. I vetmi faj i tyre ishte dhënia pas homoseksualitetit, pas marëdhënieve intime burrë me burrë. Për këtë faj Krijuesi i Gjithësisë e zhduki me arë e me farë këtë popull, kurse vendbanimet e tyre, me shtëpi, me njerëz e me kafshë, i ngriti deri në qiell prej nga i përplasi duke i përmbytur e shndërruar në gërmadha. Edhe sot e kësaj dite njeriu mund të vërejë gjyrmë nga ajo ndodhi fatale për një popull të tërë, gjurmë këto që Allahu Fuqiplotë i la qëllimisht si mësim për mbarë njerëzimin! Ky është fundi i tmerrshëm i ndëshkimit të Allahut kundër të gjithë atyreve që do ta pasojnë popullin e Lutit.

Pra, Allahu Fuqiplotë e paskësh mallkuar këtë popull dhe ky mallkim bie mbi të gjithë atë soj njerëzish që e pasojnë këtë popull! Pasuesit e këtij populli nuk mund të lidhin paqe me Zotin! Agjërimi është një formë e paqes në mes besimtarit dhe Krijuesit të tij, lutjet, ibadetet janë formë përkushtmi ndaj Krijueesit Mëshirëpltë. Dhe këto ibadete janë të lejueshme vetëm për ata që i respektojnë parimet dhe rregullat e Allahut xh.sh. që i ka vënë për mbarë njerëzimin. Të mallkuarit, ata të sojit të popullit të Lutit, të cilët sot po quhen si “persona me tjetër orientim seksual”, pra, homoseksualët, kur shprehin dëshirë për “të respektuar” ndonjë parim të feve qiellore, në fakt ata nuk bëjnë asgjë tjetër përveçse që tallen me ato fe dhe me Zotin e Gjithësië. Ata, me një sjellje të tillë në fakt dëshirojnë t’i përçojnë mesazh Krijuesit e t’i thonë “ja ku jemi, nuk arrite të na zhdukësh, jemi më të fortë se ti”! Së këndejmi, ky soj i popullit të Lutës, që i jep vetes të drejtë që të tallet edhe me Krijuesin e Gjithëësisë, jo që duht penguar në talljen e tyre por, siç thotë ajeti 82 i sures El A’raf: “Dëbojini ata nga vendbanimi juaj!” Sepse, ky soj është prej atij populi të trimëruar nga veprimet e tyre të shëmtuara sa, me përbuzje i thanë Lutit që, nëse e thotë të vërtetën, atëherë le t’ua sjell edhe dënimin e Allahut Fuqiplotë.

Në transmetimin nga Abdullah bin Abbasi, r.a. thuhet se, Pejgamberi a.s. ka thënë: “Ndër të tjera, ajo që unë kam frikë më së tepërmi për ju është homoseksualiteti (dhe pastaj përsëriti tri herë radhazi) Allahu xh.sh.e ka mallkuar atë që e bën atë që e bëri populli i Lutit, Allahu e ka mallkuar atë që bën atë që bëri populli i Lutit, Allahu e ka mallkuar atë që bën atë që bëri populli i Lutit.”

Pra, këta janë të mallkuar nga Allahu xh.sh. prandaj, përpjekja e popullit të Lutit të përfshirë në LGBT është vetëm një provokim dhe një tallje me vlerat e islamit. Të gjithë ata që e kanë zgjedhur Tetovën si vend “iftari për homoseksualët”, nuk është asgjë tjetër përeçse përpjekje për t’i treguar shqiptarët se çfarë myslimanësh radikalë e ekstremistë që janë!

Bashkësia Fetare Islame në RM reagon ashpër kundër këtyre provokimeve, kundër të gjithë atyre “subjekteve” që e nxisin një provokim të tillë për ta testuar durimin e myslimanëve të Maqedonisë, ndërsa prej besimtarëve të vet kërkon që të jenë gjakëftohtë dhe të mos bien pre e provokimeve të grupit homoseksual që e ka tërë mallkimin e Allahut xh.sh. me po aq fuqi sa e pati kundër popullit të Lutit a.s.

Artikuj të ngjajshëm

error: