You are here
Home > Aktivitete > Dua Hifzi në Tetovë

Dua Hifzi në Tetovë

08.11.2015, dita e diel, xhemati i Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë Rinisë pati fatin përjetojë gëzimin e manifestimit duasë hifzit hafizes re dhe hafizit  riSumeja Ibrahimi dhe Nexhat Ibrahimi, kryer pranë muhafidhit njohur trojeve tona, Molla Mahmut ef. Asllani. Hafizja e re e lindur 05.01.1999, Tetovë, e cila hifzin e ka filluar 25.10.2011, kurse e ka përfunduar 17.01.2014, provimin e hifzit e mbrojti para komisionit profesional Myftinisë Tetovës, i përbërë nga: 
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani – Kryeimami, kryetar 
2. Hfz. Dr. Selver ef. Xhemaili, anëtar 
3. Xhemil ef.Mehmeti anëtar. 
Ndërsa hafizi i ri i  lindur 14.14.2002, Tetovë, i cili hifzin e ka filluar 13.04.2013, kurse e ka përfunduar 25.10.2015, provimin e hifzit e mbrojti para komisionit profesional Myftinisë Tetovës, i përbërë nga: 
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani-Kryeimami, kryetar 
2. Hfz. Dr. Selver ef. Xhemaili, anëtar 
3. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami anwtar. 
këtë manifestim, cilin e moderoi referenti i arsimit Idris ef. Idrizi, mori pjesë Myftiu i myftinisë Tetovës Prof. dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu i Gostivarit Hfz Shaqir ef. Fetahu, Drejtori i Medresesë “Isa BeuShkup, një numër i  profesorëvesi dhe një numër bukur i madh i hoxhallarëve Tetovës me rrethinë, mesin e cilëve ishin edhe ish myftiu e Myftinisë Tetovës, Alifekri ef. Esati, si dhe hoxhallarë nga Kosova dhe Presheva. Myftiu i Tetovës fjalën e rastit i përshendeti pranishmit emër Kryetarit BFI- Reis Ul Ulemasë Haxhi Sulejman ef. Rexhepi dhe emër Myftinisë Tetovës. Ai poashtu hafizes re dhe hafizit  ri si dhe  familjes tyre  iu shprehu urime për hifzin e bërë duke iu dëshiruar shëndet, lumturi dhe suksese jetën vazhdim. 
Ky manifestim përfundoi me duanë e bërë nga Myfitu i Gostivarit Hfz Shaqir ef. Fetahu, dhe dhënien e diplomës hifzit hafizes re nga ana e Myftiut Tetovës dhe Myftiut Gostivarit. Kurse namazin e drekës priu ish myftiu i Tetovës Alifekri ef. Esati. 

1

13

2

Artikuj të ngjajshëm

error: