Shkruan: Myftiu i Tetovës Prof.dr. Qani Nesimi – Keqbërja e fshehtë/dhuna

“…Dhunuesit do ta dinë se ku po rrokullisen.” (Kur’an: Shuara, 227) Dhuna shpreh një veprim të shëmtuar, një fjalë dhe sjellje negative, gjegjësisht një padrejtësi. Ajo asnjëherë nuk mund të ketë konotacion pozitiv. Vetëm se, ka raste, sikur sot që ndodh nëpër botë, që një veprim i dhunshëm/keqbërës të vlerësohet si avancim,

INFORMIM

Duke marrë parasysh se Bashkësia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë është Institucion i vetëm i cili është kompetent dhe përgjegjës për organizimin dhe zhvillimin e jetës fetare, edukimin dhe arsiminin fetar, është përgjegjëse edhe për ruajtjen dhe zhvillimin e hifzit në Maqedoni. Pasiqë numri i hafizëve vazhdimisht po rritet ndërsa

Njoftim

Njoftohen të gjithë Imamët dhe xhemati se më datë 16.04.2017 (e Diel) pas namazit të Akshamit në “ Xhaminë e Pashës“ do të mbahet ligjëratë nga Islam ef. Nuredini, imam ne xhamin e fsh. Debresh.

Njoftim

Njoftohen të gjithë Imamët dhe xhemati se më datë 09.04.2017 (e Diel) pas namazit të Akshamit në “ Xhaminë e Pashës“ do të mbahet ligjëratë nga Mafiz ef. Rustemi.

Njoftim

Njoftohen të gjithë Imamët dhe xhemati se më datë 19.03.2017 (e Diel) pas namazit të Jacisë në “ Xhaminë e Pashës“ do të mbahet ligjëratë nga Abdusamed Zeqiri nga Shkupi.

Njoftim

Njoftohen të gjithë Imamët dhe xhemati se më datë 12.03.2017 (e Diel) pas namazit të Jacisë në “ Xhaminë e Pashës“ do të mbahet ligjëratë nga Hafezat ef. Dauti.

Njoftim

Njoftohen të gjithë Imamët dhe xhemati se më datë 26.02.2017 (e Diel) pas namazit të Jacisë në “ Xhaminë e Pashës“ do të mbahet ligjëratë nga Omer ef. Dauti.