Find your perfect match now

Find your perfect match nowLooking for a romantic date or a relationship? take a look at best real hookup web sites! finding a romantic date or a relationship can be difficult, nonetheless it doesn't always have to be. there are a great number of great real hookup web sites around

Find your perfect match

Find your perfect matchLooking for somebody who are able to share everything while making it complete? in that case, you are wanting a lonely spouse. lonely wives are often in search of anyone to share their life with, and they're the perfect match for somebody who is seeking a companion.

Shkruan Myftiu Prof. Dr. Qani ef. Nesimi: Përgjegjësia

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Përgjegjësia “Ndërsa më parë i qenë betuar Allahut, se nuk do të zmbrapseshin.  Për këtë besëlidhje me Allahun, do të përgjigjen!” (el-Ahzâb 33/15) “Mungesa e ndërgjegjes (për diçka) nuk tregon për mungesën e saj në esencë” (“Ademul vixhdani la jedullu ala ademil vuxhudi”-S. H. Nasr, Islam in Modern World, f. 5.) Përgjegjësi është të kuptosh kufijtë e vetes dhe tëtjetrit,

Shkruan Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi: Impakti i mektebit në formimin e personalitetit

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Impakti i mektebit në formimin e personalitetit “O Zoti im, shtoma dijeninë” (Taha, 114) “Më i miri nga ju është ai që e mëson leximin e Kur’anit për vete dhe të njëjtën ua mëson edhe të tjerëve” (Hadith) Fesë në përgjithësi, e asaj islame në veçanti, me tëkaluar nga një organizim teocentrik, si në atë politik, shoqëror, ekonomik e kulturor, në një organizim me platform antropocentrike, i bëhet e nevojshme,

Shkruan Dr.Husein Rizai:Nga heshtja e pafillimshmërisë lind mallëngjimi Hyjnor

​Dr. Husein Rizai ​Nga heshtja e pafillimshmërisë lind mallëngjimi Hyjnor ​Pejgamberi, si themeluesi i Islamit dhe i dërguari i shpalljes së Zotit për gjithë njerëzimin, është interpretuesi më i mirë ilibrit të Zotit. Hadithet dhe Sunneti i tij janë, pas Kuranit, burimi më i rëndësishëm i traditës islame. Për ta kuptuar pejgamberinnuk është mjaftueshme të studiohet

SHKRUAN MYFTIU I TETOVËS PROF. DR. QANI EF. NESIMI: BARTJA E LAJMIT

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Bartja e lajmit “O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos i bërë dëm ndokujt padashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.” (Huxhurat, 6) Lajmi është çështje shumë e rëndësishme. Lajmi