Shkruan Myftiu Prof. Dr. Qani ef. Nesimi: Përgjegjësia

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Përgjegjësia “Ndërsa më parë i qenë betuar Allahut, se nuk do të zmbrapseshin.  Për këtë besëlidhje me Allahun, do të përgjigjen!” (el-Ahzâb 33/15) “Mungesa e ndërgjegjes (për diçka) nuk tregon për mungesën e saj në esencë” (“Ademul vixhdani la jedullu ala ademil vuxhudi”-S. H. Nasr, Islam in Modern World, f. 5.) Përgjegjësi është të kuptosh kufijtë e vetes dhe tëtjetrit,

Shkruan Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi: Impakti i mektebit në formimin e personalitetit

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Impakti i mektebit në formimin e personalitetit “O Zoti im, shtoma dijeninë” (Taha, 114) “Më i miri nga ju është ai që e mëson leximin e Kur’anit për vete dhe të njëjtën ua mëson edhe të tjerëve” (Hadith) Fesë në përgjithësi, e asaj islame në veçanti, me tëkaluar nga një organizim teocentrik, si në atë politik, shoqëror, ekonomik e kulturor, në një organizim me platform antropocentrike, i bëhet e nevojshme,

Shkruan Dr.Husein Rizai:Nga heshtja e pafillimshmërisë lind mallëngjimi Hyjnor

​Dr. Husein Rizai ​Nga heshtja e pafillimshmërisë lind mallëngjimi Hyjnor ​Pejgamberi, si themeluesi i Islamit dhe i dërguari i shpalljes së Zotit për gjithë njerëzimin, është interpretuesi më i mirë ilibrit të Zotit. Hadithet dhe Sunneti i tij janë, pas Kuranit, burimi më i rëndësishëm i traditës islame. Për ta kuptuar pejgamberinnuk është mjaftueshme të studiohet

SHKRUAN MYFTIU I TETOVËS PROF. DR. QANI EF. NESIMI: BARTJA E LAJMIT

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Bartja e lajmit “O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos i bërë dëm ndokujt padashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.” (Huxhurat, 6) Lajmi është çështje shumë e rëndësishme. Lajmi

SHKRUAN MYFTIU I TETOVËS PROF. DR. QANI EF. NESIMI: AMANETI

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës   Amaneti Ty s’të bënë keq Zoti kurë S’ka si ti m’i mirë burë. Ti që gostit mysafirët Derth fjalën si xhevahirët. Si trathëton Amanetit I mbaron hallin miletit. Për jetimin kujdesohesh Për të huajt interesohesh. Asnjeri nuk lëndon kurë Pra të them ta dish o burë. (Hafiz Ali Korça, Historia e shenjtë edhe të katër

Shkruan Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi: Ndryshimi

Ndryshimi Ndryshimi ndodh kur gjërat, idetë, njerëzit, sistemet, format, pamjet, lëvizjet etj., duken ndryshe nga ajo qëkanë qenë më herët. Ndryshimi është një gjë reale. Nëse ndryshimi nuk duket në të tashmen, por mendohet që në tëardhmën të ketë ndryshim, atëherë ajo nuk quhet ndryshim, por mund të quhet planifikim dhe përgatitje për ndryshim.  Ndryshimi kërkon që gjërat të jenë më ndryshe, por edhe më mirë, edhe pse gjithmonë pritja është qëndryshimi të sjellë gjëra më të mira, më të bukura, mëfitimprurëse në shumë dimensione. Pritja është qëndryshimi të jetë një përmirësim e jo një keqësim. Askush nuk do