Shkruan Myftiu Prof. Dr. Qani ef. Nesimi: Përgjegjësia

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Përgjegjësia “Ndërsa më parë i qenë betuar Allahut, se nuk do të zmbrapseshin.  Për këtë besëlidhje me Allahun, do të përgjigjen!” (el-Ahzâb 33/15) “Mungesa e ndërgjegjes (për diçka) nuk tregon për mungesën e saj në esencë” (“Ademul vixhdani la jedullu ala ademil vuxhudi”-S. H. Nasr, Islam in Modern World, f. 5.) Përgjegjësi është të kuptosh kufijtë e vetes dhe tëtjetrit,

Shkruan Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi: Impakti i mektebit në formimin e personalitetit

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Impakti i mektebit në formimin e personalitetit “O Zoti im, shtoma dijeninë” (Taha, 114) “Më i miri nga ju është ai që e mëson leximin e Kur’anit për vete dhe të njëjtën ua mëson edhe të tjerëve” (Hadith) Fesë në përgjithësi, e asaj islame në veçanti, me tëkaluar nga një organizim teocentrik, si në atë politik, shoqëror, ekonomik e kulturor, në një organizim me platform antropocentrike, i bëhet e nevojshme,

Shkruan Dr. Husein ef. Rizai: Të jesh myezin!

Të jesh myezin!​Ç’do të thotë të jesh myezin? Ç’kuptim ka kjo fjalë? Ç’vlerë ka ky njeri?​​Kuptimi leksikor i myezinit do të thotë: njoftim, të njoftuarit, të thirrurit apo të informuarit për diçka. Ndërsa në kuptimin terminologjik, myezini është personi i cili njofton, informon, thërret në namaz, në kohën e lutjes,

Shkruan Dr.Husein Rizai:Nga heshtja e pafillimshmërisë lind mallëngjimi Hyjnor

​Dr. Husein Rizai ​Nga heshtja e pafillimshmërisë lind mallëngjimi Hyjnor ​Pejgamberi, si themeluesi i Islamit dhe i dërguari i shpalljes së Zotit për gjithë njerëzimin, është interpretuesi më i mirë ilibrit të Zotit. Hadithet dhe Sunneti i tij janë, pas Kuranit, burimi më i rëndësishëm i traditës islame. Për ta kuptuar pejgamberinnuk është mjaftueshme të studiohet

SHKRUAN MYFTIU I TETOVËS PROF. DR. QANI EF. NESIMI: BARTJA E LAJMIT

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës Bartja e lajmit “O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos i bërë dëm ndokujt padashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.” (Huxhurat, 6) Lajmi është çështje shumë e rëndësishme. Lajmi

SHKRUAN MYFTIU I TETOVËS PROF. DR. QANI EF. NESIMI: AMANETI

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi Myfti i Tetovës   Amaneti Ty s’të bënë keq Zoti kurë S’ka si ti m’i mirë burë. Ti që gostit mysafirët Derth fjalën si xhevahirët. Si trathëton Amanetit I mbaron hallin miletit. Për jetimin kujdesohesh Për të huajt interesohesh. Asnjeri nuk lëndon kurë Pra të them ta dish o burë. (Hafiz Ali Korça, Historia e shenjtë edhe të katër