Shkruan: Dr. Selver ef. Xhemaili “Bamirësia, një porosi hyjnore”

“O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet! Me të vërtetë, ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve.” (Kuran, Llukman: 17) Shkruan: Dr. Selver Xhemaili Shoqëritë njerëzore mund të çmohen dhe të vlerësohen për të tipare të ndryshme,

Shkruan: Dr. Selver ef. Xhemaili – Lexo

Dija që do të fitoni, aftësitë tuaja, vlerat morale, do t’ju bëjnë një person të kërkuar në të gjitha fushat ku njerëzit kanë nevojë për personalitetin tuaj. Megjithatë,  rruga e të qenit njeri i kërkuar kalon nga të qenët njeri që kërkon, që kërkon dije dhe kjo bëhet në rini,

Ramazani formues personaliteti

Shkruan: Xhemil ef. Sadiki O ju që besuat, agjërimi (saum) u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (Bekare, 183). Ramazani është Muaji i respektimit të kufijve që ka vendosur Allahu Fuqiplotë. Muaji i bekuar i Ramazanit u ofron

Salajdin SALIHU :LAZIM DESTANI, I PASURI SHPIRTËRISHT E MATERIALISHT

Shoqërisë sonë i duhen njerëzit e pasur shpirtërisht, moralisht e materialisht. Njerëzit e pasur materialisht, shpirtërisht e moralisht, janë vlerë e një kombi dhe shoqërie. Në mendësinë tonë ende ka inercione nga sistemi komunist, i cili e demonizonte njeriun e pasur. Sistemi komunist e lartësonte "filozofinë e barazisë", që hidhet