Fetwa nr. 02 nga Mexhlisi për Fetva pranë Riasetit të BFI në RM

Mamifestimi i lindjes së Pejgamberi a.s. – Mevludi. Fetwa nr. 2 Mexhlisi për Fetva pranë Riasetit të BFI-së- Shkup Pyetja: A është Mevludi veprim i lejuar apo bidat? Përgjigja: Manifestimi i gëzimit me rastin e lindjes së Pejgamberit s.a.v.s. e që në terminologjinë islame njihet me nocionin Mevlud, është veprim i lejuar dhe i

Fetva nr. 01 nga Mexhlisi për Fetva pranë Riasetit të BFI në RM

Duke u mbështetur në kërkesën e disa lexuesve dhe në ankesat e disa nga organet dhe institucionet e BFI në RM, si dhe në raportin e Komisionit profesional nga Rijaseti i BFI-së, për shpërndarjen e kompletit të librave të botuara nga shtëpia botuese “NUN”, Mexhlisi për fetva pran Rijasetit të

NJOFTIM

BFI-Myftinia e Tetovës njofton besimtarët se me rastin e Kurban Bajramit, edhe këtë vit vazhdon traditën e organizimit për tubimin e kurbaneve të gjallë, respektivisht bëhet tubimi i mjeteve në nivel të çmimit të kurbanit, ku pastaj blihen dhe theren kurbanet. Ndërkaq mishi i kurbaneve do të përdoret për nevojat

BFI Formon Mexhlisin Për Fetva

Këto ditë, Rijaseti i BFI-së ka formuar institucionin e Mexhlisit për fetva. Institucioni në fjalë, do të veprojë në kuadër të Rijasetatit të BFI-së, i cili, duke u mbështetur në burimet autentike islame, në traditën dhe rrethanat tona, ka për obligim të jap sqarime dhe fetva mbi problemet e ndryshme